Fire Department Of Bellevue-Dayton

2012 EMS & Fire Runs

                 2012 EMS RUNS                       

Incidents to Bellevue                                     851

Incidents to Dayton                                    1008

Incidents to Newport                                     41

Incidents to Ft. Thomas                                  16

Total EMS Runs                                 1916

 

                2012 FIRE RUNS                         

Incidents to Bellevue                                     447

Incidents to Dayton                                       380

Incidents to Newport                                       19

Incidents to Ft. Thomas                                     5

Total Fire Runs                                     851

 

          2012 MUTUAL AID RECEIVED          

AID FROM NEWPORT                                    61

AID FROM FT. THOMAS                                74

AID FROM SOUTHGATE                                  1

Total Mutual Aid Received                  136